Điều Khoản & Điều Kiện

Điều Khoản & Điều Kiện
Ngày đăng: 12/06/2022 06:09 PM

GIỚI THIỆU ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
CÔNG TY TNHH MTV DU NGOẠN THẾ GIỚI (“Chúng Tôi” hoặc “Du Ngoạn Thế Giới”) thực hiện việc cung cấp Dịch Vụ thông qua Sàn Thương Mại Điện Tử (“Sàn TMĐT”). Bằng cách cài đặt, đăng nhập, truy cập và sử dụng Sàn TMĐT, người sử dụng Dịch Vụ (“Bạn” hoặc “Người Dùng”) đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, các chính sách liên quan tới Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp và các chính sách khác được thông báo trên Sàn TMĐT tại từng thời điểm.
Chúng Tôi có thể sửa đổi, bổ sung, loại bỏ một số nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc tiếp tục đăng nhập, truy cập và sử dụng Sàn TMĐT, sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi, Bạn đồng ý và chấp thuận với những nội dung thay đổi đó.
Nếu Bạn sử dụng Dịch Vụ trên Sàn TMĐT để đặt Sản Phẩm cho cá nhân/ tổ chức khác mà Bạn được ủy quyền hợp pháp để thực hiện yêu cầu (“Người Tiêu Dùng Cuối Cùng”), Bạn có nghĩa vụ thông báo các Điều khoản và Điều Kiện này cho Người Tiêu Dùng Cuối Cùng.

I. PHẠM VI DỊCH VỤ
1. Dịch Vụ
Thông qua Sàn TMĐT, Chúng Tôi cung cấp công cụ trực tuyến để Bạn có thể tìm kiếm, đưa ra yêu cầu sử dụng và đặt mua các Sản Phẩm liên quan đến du lịch như vé máy bay, phòng khách sạn, chương trình trải nghiệm; dịch vụ đặt thực phẩm, đặt chỗ tại các cơ sở cung cấp thực phẩm, đặt món ăn theo nhu cầu và các sản phẩm khác (“Dịch Vụ”) với các hình thức thanh toán nhanh chóng, an toàn, tiện lợi.
Để tạo thuận lợi cho Bạn trong việc tìm kiếm thông tin, Chúng Tôi sẽ hiển thị thông tin về các sản phẩm như phòng nghỉ, vé máy bay, vé tàu, vé xe, sự kiện, các chương trình trải nghiệm, các mặt hàng thực phẩm, thông tin các nhà hàng… trên Sàn TMĐT (“Sản Phẩm”).
Chúng Tôi sẽ chuyển yêu cầu của Bạn cho các Nhà Cung Cấp. Yêu cầu của Bạn được Nhà Cung Cấp xử lý và xác nhận khi Bạn nhận được một Thông Báo Xác Nhận qua email mà Bạn đã đăng ký trên Sàn TMĐT hoặc thông báo qua tin nhắn gửi tới số điện thoại của Bạn hoặc thông báo gửi vào tài khoản của Bạn trên Sàn TMĐT (“Thông Báo Xác Nhận”).
2. Không đảm bảo
Chúng Tôi sẽ sử dụng những kỹ năng chuyên môn và sự cẩn trọng trong việc thực hiện Dịch Vụ. Tuy nhiên, Chúng Tôi không xác nhận và không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác, đầy đủ, phù hợp và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót (bao gồm cả lỗi sắp xếp và đánh máy), trở ngại (do sự hư hỏng, sửa chữa hoặc nâng cấp tạm thời đối với Sàn TMĐT), sự nhầm lẫn, thông tin sai lệch hoặc việc không thể chuyển thông tin. Các Nhà Cung Cấp sẽ luôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của thông tin liên quan tới Sản Phẩm. Bạn cần liên hệ với Nhà Cung Cấp để tìm hiểu về các chính sách liên quan đến việc Sản Phẩm.
Mặc dù các thông tin liên quan tới Sản Phẩm được hiển thị trên Sàn TMĐT của Chúng Tôi, Chúng Tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng các Sản Phẩm này là nên hoặc không có rủi ro và Chúng Tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc sử dụng các Sản Phẩm đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các Sản Phẩm theo nhu cầu sử dụng của mình.
Nếu Bạn có khiếu nại về Dịch Vụ của Chúng Tôi hoặc Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp, Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của Chúng Tôi. Xin lưu ý rằng bất kỳ khiếu nại nào liên quan tới Sản Phẩm (chính sách, tiêu chuẩn, dịch vụ, tiện nghi, trang trí, thức ăn, vận chuyển, giao hàng v.v.) sẽ do Nhà Cung Cấp chịu trách nhiệm giải đáp và xử lý. Chúng Tôi sẽ phối hợp với Nhà Cung Cấp để cố gắng tìm một phương án giải quyết hợp lý nhưng không đảm bảo một kết quả phù hợp với mong muốn của Bạn. Các khiếu nại về Sản Phẩm phải tuân thủ các điều kiện và điều khoản của Nhà Cung Cấp.
3. Xếp hạng
Xếp hạng của các Nhà Cung Cấp, các Sản Phẩm trên Sàn TMĐT được dựa vào thông tin do Bạn, Người Dùng khác, Nhà Cung Cấp, bên thứ ba đánh giá và sẽ được xác định cụ thể thông qua các thuật toán tự động. Xếp hạng có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, ổn định của các xếp hạng, vì vậy Chúng Tôi sẽ khước từ mọi trách nhiệm giải đáp các khiếu nại, thắc mắc liên quan tới xếp hạng.
4. Hủy, thay đổi yêu cầu
Khi thực hiện đặt mua Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp, Bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ chính sách liên quan đến Sản Phẩm đó bao gồm nhưng không giới hạn ở: phạm vi sử dụng và cung cấp Sản Phẩm, điều kiện sử dụng, chính sách huỷ và thay đổi Sản Phẩm. Chính sách huỷ và thay đổi Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp được đăng trên Sàn TMĐT của Chúng Tôi ở các trang thông tin về Nhà Cung Cấp, trong quá trình Bạn yêu cầu sử dụng Sản Phẩm và trong Thông Báo Xác Nhận (nếu có).
Xin lưu ý rằng Bạn có thể bị tính phí nếu huỷ, thay đổi Sản Phẩm theo chính sách của Nhà Cung Cấp và/hoặc Bạn không được hoàn lại bất kỳ khoản tiền nào đã thanh toán trước. Một số phí hoặc ưu đãi đặc biệt không thể được huỷ bỏ, hoàn tiền hoặc thay đổi. Chúng Tôi khuyên Bạn nên đọc các chính sách hủy, thay đổi Sản Phẩm và các chính sách khác liên quan tới Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp một cách cẩn thận. Nếu Bạn muốn xem lại, chỉnh sửa hoặc thay đổi hoặc huỷ một yêu cầu, vui lòng làm theo hướng dẫn trong Thông Báo Xác Nhận hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của Chúng Tôi.
Nếu Bạn mua vé khứ hồi trong cùng một mã đặt chỗ hàng không, vé cả chiều đi và chiều về phải được sử dụng đầy đủ, như được nêu rõ trong hành trình. Nếu chỉ sử dụng (i) chiều đi hoặc chiều về; hoặc (ii) sử dụng một phần của chuyến bay khứ hồi, có thể khiến vé còn lại mất hiệu lực và không thể hoàn tiền. Chúng Tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu hành khách vi phạm những điều khoản và điều kiện này.
5. Yêu cầu đặc biệt
Trong trường hợp có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm (ví dụ: sử dụng xe lăn tại nơi cung cấp Sản Phẩm, thú nuôi đi cùng, tích điểm, đặt chỗ, đặt món …), Bạn có thể thêm các yêu cầu này trên Sàn TMĐT hoặc liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp (nếu Nhà Cung Cấp có quy định rõ ràng chính sách này trên Sàn TMĐT). Việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt đều phụ thuộc vào khả năng và chính sách của Nhà Cung Cấp.

II. GIÁ, THUẾ, PHÍ VÀ THANH TOÁN
1. Giá, thuế, phí
a. Giá niêm yết trên Sàn TMĐT chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian cụ thể với các điều kiện nhất định và các mức giá này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng còn chỗ, thời gian sử dụng và cung cấp Sản Phẩm. Xin lưu ý rằng tất cả các mức giá đặt mua Sản Phẩm được cung cấp thông qua Sàn TMĐT của Chúng Tôi được xác định dựa trên các yêu cầu tìm kiếm của Bạn, chẳng hạn như thời gian sử dụng Sản Phẩm, số lượng và loại Sản Phẩm và số lượng người sử dụng Sản Phẩm... Bạn có trách nhiệm kiểm tra các yêu cầu tìm kiếm của Bạn và bất kỳ yêu cầu bổ sung nào đã được phản ánh trong giá hiển thị trên Sàn TMĐT (chẳng hạn như các thông tin chuyến bay đã được phản ảnh trong vé đặt chỗ, thông tin món ăn đã được phản ánh trong yêu cầu đặt món hoặc đặt bàn …) và/hoặc trong Thông Báo Xác Nhận.
Tùy từng thời điểm Chúng Tôi có thể cung cấp mức giá thấp hơn mức giá thông thường và/hoặc áp dụng các chương trình khuyến mại khác. Bạn phải tuân thủ các điều kiện nhất định để được tham gia chương trình khuyến mại.
b. Các chính sách cụ thể về giá, phí, thuế sẽ được Chúng Tôi cập nhật và thông báo tại thời điểm Bạn tìm kiếm thông tin về Sản Phẩm, trước khi Bạn thực hiện thanh toán và trong Thông Báo Xác Nhận. Giá như được hiển thị trên Sàn TMĐT không bao gồm các chi phí cá nhân, trừ trường hợp được quy định rõ trong Thông Báo Xác Nhận yêu cầu. Các khoản chi phí cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở: phí đỗ xe, phí mini bar trong phòng, phí điện thoại, dịch vụ phòng, phí thực phẩm và nước giải khát sử dụng trong phòng lưu trú, phí cho thuê phim /chiếu phim theo yêu cầu, phí sử dụng Internet, giá/phí yêu cầu thêm các Sản Phẩm khác không có trong Thông Báo Xác Nhận. Nếu Bạn không chắc chắn về việc một khoản phí đã được bao gồm trong bảng giá Sản Phẩm hay chưa, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của Chúng tôi để làm rõ.
Một số Nhà Cung Cấp có thể tính thêm phí vận chuyển, hoặc trung chuyển. Chúng tôi không sắp xếp và không chịu trách nhiệm với bất kỳ sự vận chuyển nào.
Tại một số quốc gia, khách sạn có thể được yêu cầu phải thu thuế lưu trú trực tiếp từ khách hàng. Cơ quan nhà nước cũng có thể công bố thuế phụ thu và có thể yêu cầu khách sạn trực tiếp thu các khoản thuế này. Bạn đồng ý nộp bất kỳ và tất cả các loại thuế/khoản phí như vậy trực tiếp cho khách sạn ngay khi trả phòng, trừ khi có quy định khác. Trường hợp Bạn không chắc chắn, hãy kiểm tra với khách sạn hoặc bộ phận Chăm sóc Khách Hàng về bất kỳ khoản phí phụ thu nào có thể được bao gồm trong giá phòng khách sạn.
c. Phí hủy, hoặc bổ sung yêu cầu
Bạn có thể hủy bỏ yêu cầu đặt mua Sản Phẩm bất cứ lúc nào trước khi thực hiện thanh toán. Tuy nhiên sau khi Bạn đã hoàn thành thanh toán và nhận đựợc Thông Báo Xác Nhận từ Chúng Tôi, nếu Bạn muốn hủy bỏ hoặc thay đổi hoặc bổ sung yêu cầu, Bạn có thể phải trả thêm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà Cung Cấp. Bạn vui lòng đọc kỹ chính sách của các Nhà Cung Cấp khi thực hiện yêu cầu sử dụng Sản Phẩm và đặt Sản Phẩm trên Sàn TMĐT.
2. Thanh toán
a. Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian quy định trên Trang TMĐT. Nếu việc thanh toán không được thực hiện trong thời gian quy định tại Thông Báo Xác Nhận thì Chúng Tôi bảo lưu quyền hủy bỏ tất các các yêu cầu của Bạn.
b. Ngoài giá và thuế phí liên quan tới Sản Phẩm, khi Bạn thanh toán trực tuyến trên Sàn TMĐT, Bạn có thể phải thanh toán thêm một số phí nhất định theo yêu cầu của các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán. Chúng Tôi đảm bảo các loại phí này đã được làm rõ và thông báo với Bạn trước khi Bạn thực hiện thanh toán.
c. Trong trường hợp tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của Bạn bị đánh cắp, Bạn có trách nhiệm liên hệ ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ của mình ngay lập thức khi có thông tin về hành vi gian lận này. Chúng Tôi khước từ tất cả trách nhiệm đối với các trường hợp có gian lận trong sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của Bạn do người khác gây ra, kể cả trong trường hợp việc sử dụng trái phép này được tiến hành thông qua Sàn TMĐT của Chúng Tôi. Chúng Tôi không có trách nhiệm hoàn trả hoặc bồi thường các thiệt hại do hành vi gian lận này gây ra. Nếu Bạn nghi ngờ một giao dịch gian lận được thực hiện trên Sàn TMĐT của Chúng Tôi, Bạn có trách nhiệm ngay lập tức thông báo cho bộ phận Chăm sóc Khách Hàng để Chúng Tôi có phương án xử lý kịp thời.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG
1. Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự khi đặt mua và sử dụng các Sản Phẩm trên Sàn TMĐT của Chúng tôi và phải tuân thủ các quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này.
2. Để đảm bảo tính công bằng cho tất cả Người Dùng, Chúng Tôi sẽ từ chối các yêu cầu đặt Sản Phẩm không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, đặt Sản Phẩm với số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại.
3. Bạn có trách nhiệm đọc, tìm hiểu các chính sách của Nhà Cung Cấp liên quan tới Sản Phẩm. Nếu Bạn đã mua vé máy bay, vé tàu, vé xe sân bay, vé thăm quan, vui lòng đảm bảo Bạn đã đọc toàn bộ các điều khoản và điều kiện về vận chuyển do Nhà Cung Cấp ban hành; Bạn có thể tìm thấy điều khoản và điều kiện đó trên trang web của Nhà Cung Cấp. Các hãng hàng không, vé tàu, vé xe có thể hủy hoặc đặt lại lịch trình chuyến đi của Bạn, có hoặc không có thông báo. Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra thời gian khởi hành theo lịch trình trước chuyến đi. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thông báo hoặc không thông báo cho Bạn về mọi tình trạng hủy chuyến hoặc thay đổi trong lịch trình chuyến đi. Trong trường hợp không đến hoặc hủy vé, Bạn có quyền yêu cầu hoàn tiền hoặc không được quyền hoàn tiền theo chính sách của Nhà Cung Cấp đã quy định.
4. Nếu Bạn đến trễ hơn so với thời gian mà Nhà Cung Cấp bắt đầu cung cấp Sản Phẩm theo quy định tại Thông Báo Xác Nhận, Bạn cần trực tiếp thông báo với Nhà Cung Cấp. Dù Bạn đã thông báo trước với Nhà Cung Cấp, thì Chúng Tôi và Nhà Cung Cấp không đảm bảo việc Bạn sẽ được cung cấp các Sản Phẩm đã yêu cầu hoặc hoàn lại các khoản tiền đã thanh toán trước, trong trường hợp bạn đến trễ hơn so với thời gian mà Nhà Cung Cấp quy định.
5. Tất cả thông tin được Bạn cung cấp trên Sàn TMĐT này đều là sự thật, chính xác, hiện hành và đầy đủ. Nếu có bất kỳ thông tin nào gian dối, Bạn sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm và bồi thường toàn bộ các thiệt hại phát sinh.
Thông qua việc đặt và sử dụng Sản Phẩm trên Sàn TMĐT, Bạn đồng ý nhận thư điện tử mời tham gia cung cấp các đánh giá liên quan đến việc lựa chọn Nhà Cung Cấp. Khi cung cấp một đánh giá, Bạn đồng ý đảm bảo rằng:
• Bạn cung cấp các đánh giá chính xác dựa trên các sự thật;
• Bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung đánh giá bạn cung cấp cho Chúng Tôi.
• Bạn đồng ý để Chúng Tôi sửa đổi đánh giá (thay đổi những câu, từ mà Chúng Tôi đánh giá là không phù hợp) nhưng không làm thay đổi nội dung của đánh giá.
• Bạn đảm bảo nội dung đánh giá sẽ không bao gồm các thông tin bí mật và Chúng Tôi không có trách nhiệm phải xử lý các nội dung đánh giá là thông tin bí mật.
6. Về việc quản lý và sử dụng tài khoản trên Trang TMĐT
a. Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Bạn phải đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và bất kỳ thông tin nhận dạng nào mà Chúng Tôi cung cấp cho Bạn. Nếu Bạn không còn quyền kiểm soát tài khoản của mình, Bạn phải thông báo ngay cho Chúng Tôi để Chúng Tôi có thể tạm thời chặn và/ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của Bạn đúng cách.
b. Bạn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng tài khoản mình. Trong trường hợp xảy ra việc sử dụng trái phép tài khoản hoặc danh tính của Bạn do mật khẩu của Bạn bị tiết lộ, (các) đơn hàng nhận được từ việc sử dụng trái phép đó vẫn được coi là đơn đặt hàng hợp lệ và Chúng Tôi sẽ xử lý các đơn đặt hàng đó. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng sai tài khoản của Bạn. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng của Chúng Tôi để nhận được sự hỗ trợ kịp thời trong trường hợp bạn phát hiện có người sử dụng tài khoản của mình để đặt Sản Phẩm trên Sàn TMĐT.
c. Chúng Tôi có quyền tạm thời chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Bạn theo quyết định của Chúng Tôi vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Các lý do để chặn, xóa hoặc hủy kích hoạt tài khoản Người Dùng có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) vi phạm quy định tại Điều Khoản và Điều Kiện này; (ii) gian lận hoặc trộm cắp hoặc có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, trộm cắp; (iii) thông tin không chính xác, sai lệch …
7. Bạn đồng ý sẽ không thực hiện các hành động dưới đây trong quá trình sử dụng Trang TMĐT:
• Truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trên Sàn TMĐT vì bất cứ mục đích gì mà không có sự cho phép bằng văn bản của Chúng Tôi;
• Truyền hoặc cung cấp các liên kết đến hoặc gửi một thông báo có chứa tài liệu có thể được coi là, theo quyết định của chúng tôi, có hại, không đứng đắn, bạo lực, phân biệt chủng tộc, hoặc phân biệt đối xử, lăng mạ, đe dọa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc tài liệu không phù hợp khác;
• Sử dụng Sàn TMĐT theo bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, cản trở, phá rối hoặc can thiệp đến việc sử dụng Sàn TMĐT hoặc máy tính/ thiết bị di động của Người Dùng, hoặc gây thiệt hại, gián đoạn hoặc hạn chế các chức năng của phần mềm, phần cứng hoặc thiết bị viễn thông;
• Giành quyền truy cập trái phép hoặc thực hiện các thay đổi trái phép đối với Sàn TMĐT hoặc trang web khác có liên quan, các tài khoản, các hệ thống máy tính, mạng lưới kết nối với Sàn TMĐT thông qua hành động thâm nhập vào phần cứng máy tính, phần mềm máy tính hoặc mạng máy tính để thay đổi (hacking) hệ thống đó, trộm cắp mật khẩu hoặc các vấn đề tương tự khác;
• Lấy hoặc cố gắng lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào bằng các cách thức mà không được Sàn TMĐT cung cấp có chủ ý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lấy hoặc thu thập thông tin cá nhân;
• Bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Sàn TMĐT, cho chúng tôi hoặc bên thứ ba có liên quan đến chúng tôi.
8. Bằng cách đăng ký và sử dụng Sàn TMĐT, Bạn đồng ý trở thành thành viên của chương trình khách hàng thân thiết của Chúng Tôi. Là thành viên của Chúng Tôi, Bạn sẽ được nhận các chương trình khuyến mại, tích điểm (nếu có), sử dụng các tính năng và tiện ích khác của Chúng Tôi.
Để làm rõ, số điểm Bạn tích lũy được không có giá trị quy đổi thành tiền và Chúng Tôi có thể xóa, thay đổi, hủy bỏ số điểm tích lũy của Bạn tại bất kỳ thời điểm nào nếu Chúng Tôi nhận thấy Bạn có vi phạm trong quá trình sử dụng Sàn TMĐT. Việc sử dụng điểm tích lũy cần tuân thủ các chính sách của Chúng Tôi tại từng thời điểm.
9. Bằng việc sử dụng sàn TMĐT của Chúng Tôi và cung cấp cho Chúng Tôi thông tin cá nhân của Bạn, Bạn đồng ý cho phép Chúng Tôi được thu thập các thông tin liên quan tới Bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở: thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ…), ,lịch sử truy cập và sử dụng Sàn TMĐT.
Bạn đồng ý rằng Chúng Tôi có thể sử dụng các thông tin trên để chuyển cho các Nhà Cung Cấp nhằm xử lý yêu cầu của Bạn. Chúng Tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để cung cấp cho Bạn các gợi ý về những sản phẩm hoặc dịch vụ khác của Chúng Tôi. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin để biết cách Chúng Tôi thu thập và xử lý thông tin của Bạn.
Chúng Tôi sẽ được miễn trừ trách nhiệm khỏi tất cả các yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện liên quan tới việc sử dụng thông tin như đã nêu tại điểm này.

IV. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Trong giới hạn tối đa được cho phép bởi luật pháp, Chúng Tôi tuyên bố:
1. Các Dịch Vụ và nội dung được hiển thị trên Sàn TMĐT trên cơ sở “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Chúng Tôi không đảm bảo, dù rõ ràng hay ngụ ý, về khả năng bán được của Sản Phẩm, về tính phù hợp của Sản Phẩm với một mục đích nhất định; về khả năng xâm phạm quyền của bên thứ ba.
2. Chúng Tôi không đảm bảo rằng: những chức năng, tính năng cung cấp tại Sàn TMĐT sẽ không bị lỗi hoặc gián đoạn; các trang web hoặc máy chủ cung cấp Dịch Vụ không bị nhiễm virus, phần mềm độc hại.
3. Bạn có thể phải cung cấp một số giấy tờ pháp lý nhất định để sử dụng một số dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở thị thực, hộ chiếu …) cần thiết theo yêu cầu của từng quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc yêu cầu của Nhà Cung Cấp. Chúng tôi không đảm bảo rằng Bạn sẽ có được các giấy phép này. Chúng Tôi không có trách nhiệm thông báo hoặc bồi thường cho Bạn trong trường hợp xảy ra tổn thất liên quan đến việc thiếu các giấy phép trên.
4. Chúng Tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào Bạn tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng Sàn TMĐT của Chúng Tôi là an toàn. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất với hệ thống máy tính của Bạn hoặc việc mất mát dữ liệu. Chúng Tôi khuyên Bạn nên liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng khi có dấu hiệu nghi ngờ hệ thống máy tính, thiết bị truy cập của Bạn bị ảnh hưởng, bị nhiễm virus, phần mềm độc hại trong quá trình sử dụng Sàn TMĐT.
5. Sàn TMĐT có thể chứa các liên kết đến các trang web mà Chúng Tôi không quản lý, điều hành. Chúng Tôi cung cấp cơ hội cho các bên thứ ba để phân phối, đăng tải, truyền đưa hoặc cung cấp theo cách khác bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, đồ họa, video, tin nhắn, đánh giá, hoặc các tài liệu khác (“Nội Dung”) thông qua Sàn TMĐT này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về Nội Dung hoặc sự riêng tư hoặc các hoạt động khác của các trang web đó. Vì vậy chúng tôi tuyên bố khước từ trách nhiệm liên quan đến những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng trang web, Nội Dung của bên thứ ba. Không phụ thuộc vào các quy định nêu tại Điều Khoản và Điều Kiện này.
6. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm bồi thường của Chúng Tôi với một yêu cầu không vượt quá tổng số tiền mà Bạn đã thanh toán cho yêu cầu đó trên Sàn TMĐT của chúng tôi.
7. Chúng Tôi sẽ chỉ làm việc, giải quyết các khiếu nại liên quan tới Dịch Vụ mà Chúng Tôi cung cấp cho Bạn thông qua Sàn TMĐT.
8. Các Nhà Cung Cấp sẽ chịu trách nhiệm về chất lượng Sản Phẩm và việc cung cấp Sản Phẩm cho Bạn. Chúng Tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan tới Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp.

V. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Chúng Tôi sở hữu tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Sàn TMĐT này. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, nhãn hiệu, logo, biểu tượng, mã HTML và các mã khác trên Sàn TMĐT này (“Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) đều bị cấm công bố, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc sử dụng nếu không có sự cho phép của Chúng Tôi. Không có bất cứ quy định nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này được hiểu là trao cho Bạn một sự cho phép hoặc bất kỳ quyền nào để sử dụng, chiếm hữu, phân phối hoặc sửa đổi bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của Chúng Tôi. Nếu Bạn vi phạm quy định này, Chúng Tôi bảo lưu quyền yêu cầu Bạn bồi thường cho toàn bộ thiệt hại hoặc tổn thất mà Chúng Tôi phải gánh chịu. Những hành vi vi phạm cũng có thể cấu thành tội phạm hình sự theo quy định của pháp luật.
2. Toàn bộ nội dung trên Sàn TMĐT được bảo hộ theo pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và quyền liên quan khác. Chúng Tôi và các bên cấp phép của Chúng Tôi sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc các quyền liên quan khác đối với các nội dung trên Sàn TMĐT. Bạn không được sửa đổi, sao chép, trưng bày, xuất bản hoặc khai thác toàn bộ hay một phần những nội dung này, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng Tôi.

VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI PHÁT SINH
1. Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến các yêu cầu đặt Sản Phẩm trên Sàn TMĐT, Bạn vui lòng liên hệ, thông báo đến bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng Tôi trong thời gian sớm nhất.
2. Chúng Tôi sẽ tiếp nhận thông tin từ phía Bạn và xác thực thông tin. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu Sàn TMĐT sẽ thông báo tới bên có liên quan, Nhà Cung Cấp về những khiếu nại trên.
3. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, nếu các Bên không thể thương lượng hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Khi có tranh chấp giữa Bạn và Nhà Cung cấp, Chúng Tôi có quyền và có trách nhiệm được biết và được thông tin về tranh chấp này. Khi tiến hành giải quyết tranh chấp phải có sự chứng kiến của đại diện của Chúng Tôi.
4. Chúng tôi cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận của các bên và quy định pháp luật.
Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại được tiến hành cụ thể như sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin khiếu nại, tranh chấp
Bước 2: Xác thực thông tin
Bước 3: Đứng ra làm bên thứ ba hòa giải cho Người Dùng và Nhà Cung cấp hoặc tiến hành thương lượng với Người Dùng nếu tranh chấp với Chúng tôi.
Bước 4: Giải quyết tranh chấp theo thương lượng, hòa giải.
Bước 5: Nếu thương lượng hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Phán quyết của tòa có giá trị ràng buộc với các bên.

VII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Bất khả kháng
Sự Kiện Bất Khả Kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Bạn hoặc Chúng Tôi hoặc Nhà Cung Cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai (lũ lụt, động đất), dịch bệnh, bạo loạn, ban bố tình trạng chiến tranh, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi pháp luật hay quy định, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ, hacker, sự cố đường truyền … Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc không thực hiện hoặc vi phạm các Điều Khoản và Điều kiện này (ví dụ: giao dịch thất bại, hạn chế truy cập, không thể xử lý giao dịch trên Sàn TMĐT …) do ảnh hưởng của Sự kiện Bất Khả Kháng.
Chúng Tôi và/hoặc các Nhà Cung Cấp bảo lưu quyền từ chối phục vụ hoặc thay đổi yêu cầu cung cấp Sản Phẩm nếu có Sự kiện Bất Khả Kháng.
Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách Hàng để được giải đáp các quyền lợi liên quan khi có Sự kiện Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc sử dụng Dịch vụ của Chúng Tôi hoặc Sản Phẩm của Nhà Cung Cấp.
2. Bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường cho Chúng Tôi, nhân viên và đối tác của Chúng Tôi nếu có khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm, thiệt hại hay tổn thất bao gồm cả khoản chi phí pháp lý phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba có liên quan đến: (a) việc Bạn sử dụng Sàn TMĐT; (b) nội dung được Bạn đưa ra, cung cấp hoặc truy cập thông qua Sàn TMĐT này; (c) việc Bạn vi phạm Điều Khoản và Điều kiện này; (d) và/hoặc (e) bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của Bạn, cho dù do sự cẩu thả, bất hợp pháp hay nguyên nhân nào khác.
3. Chấm dứt
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, trì hoãn, tạm ngừng hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của Sàn TMĐT.
Trong trường hợp chấm dứt hoạt động của Sàn TMĐT, Bạn vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ trong Điều Khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm, bồi thường, khước từ và giới hạn của các nghĩa vụ pháp lý mà Bạn đã đồng ý.
4. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào được cơ quan có thẩm quyền xác định là không thể thực thi hoặc vô hiệu, các điều khoản khác vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Zalo
Hotline: 0909 540 330
Gọi ngay SMS Chỉ Đường Zalo